Hasta olarak Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Hasta Olarak Haklarımız:
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
Mahremiyetimizin korunması,
Tedavi Rızasının Alınması,
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
Saygınlık Görme ve Rahatlık,
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
Şikâyet ve Dava Hakkı,

Hasta Olarak Sorumluluklarımız:

- Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
- Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
- Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
- İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
- Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
- Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.
- Hasta Hakları konusunda talebiniz için tıklayınız: Sağlık Bakanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS)

Okuduğunuz için teşekkürler.